ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

*************************************************

ลงทะเบียน

กำหนดการส่งผลงาน

รูปแบบการส่งบทความ                              PDF       Word 

รูปแบบการส่งสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม          PDF       Word 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น