ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

*************************************************

 ลงทะเบียน

 กำหนดการส่งผลงาน

 รูปแบบการส่งบทความ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น