เปิดรับสมัคร มศว องครักษ์ วิ่งเพื่อรักสุขภาพ swu Ongkharak Run for Love & health

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มศว องครักษ์ วิ่งเพื่อรักสุขภาพ swu Ongkharak Run for Love & health ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 สมัครลงทะเบียนได้ที่  :

บุคคลทั่วไป

สำหรับนิสิต (ชำระเงินที่คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ชั้น1)

#OngkharakRun #ไปวิ่งกัน
#swuOngkharakRunforLove&health

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น