เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

                    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณะพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof. NABEYAMA Takahiro และ Ms. HIDAKA Sachiko จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น