โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา และเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต

                   โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา และเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 ณ บ้านเพชรรัตน์ โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น