โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

                    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง โปรแกรม Zoom โดย รศ.ดรสนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริหาร กล่าวให้การต้อนรับแนะนำคณะพลศึกษา และแนวทางการเรียนการสอน การทำกิจกรรม


#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น