ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา

ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม QR code หรือ ลิ้งค์ https://bit.ly/3aPKC3i