งานSWU OPEN HOUSE 2020

                      ภาพบรรยากาศงานSWU OPEN HOUSE 2020 ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น