ปฏิทินกิจกรรม

         แจ้งประกาศปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบเช็คห้องว่าง ห้องเรียน/ห้องประชุม โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516  และงานวิจัยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรหรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22513 ในวันเวลาราชการ

คลิกดูข้อมูลกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น