แสดงความดีกับ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ ตัวแทนคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความดีกับ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 55 ปี มี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น