ดาวน์โหลดรูปเล่ม Proceedings

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th ICSES and 6th ACPES Conference 2020 แบบออนไลน์
ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่
- ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ครั้งที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ รูปเล่มฉบับเต็ม Proceedings 6th ACPES and 10th ICSES สามารถ ดาวน์โหลด ที่นี่