เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

       

         เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ กับนิสิตคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้มีความประสงค์ สามารถสแกนผ่าน QR Code สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สามารถยื่นความจำนงค์ให้ทุนนิสิตได้ต่อไปถึงสิ้นภาค 1/ 64

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น