แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา

            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR-Code หรือ คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น