การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

            ภาพบรรยากาศ การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น