มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุน การศึกษา ให้แก่นิสิต สำหรับปีการศึกษา 2564

        มูลนิธิบ้านสุทธาวาส และ คุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธาน มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุน การศึกษา ให้แก่นิสิต สำหรับปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตคณะพลศึกษา
2. กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2-5
3. นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร ผ่าน QR-Code และทำการส่งใบสมัครกลับมาได้ที่ Email: student.affair.pe60@gmail.com
ทำการสอบถามรายละเอียดได้ผ่าน Inbox เพจ Facebook : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น