ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

               คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำโดยคุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์มอบเงินให้แก่นิสิต คณะพลศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา รับมอบ มีคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น