ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา

      ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น