รายละเอียด SWU TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด คลิก  สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS65 เพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail: admission@swu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น