ภาพบรรยากาศ การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย คณะผู้บริหาร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

สามารถดูย้อนหลังได้ที่ : คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น