ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

          วันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และ นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสงาน ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น