ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

          แจ้งช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดพลานามัย) โดย คณะพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Line : @573ofjpr

SWU 131 Social Dance
click link
SWU 132 Personal Fitness
click link
SWU 133 Jogging for Health
click link
SWU 136 Badminton
click link
SWU 139 Weight Training
click link

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น