ภาพบรรยากาศ จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO แบบออนไลน์

            ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO แบบออนไลน์ หลักสูตร/สาขาวิชา พลศึกษา , สุขศึกษาและพลศึกษา , สุขศึกษา , ผู้นำนันทนาการ , วิทยาศาสตร์การกีฬา และประเภทโครงการ เด็กดีมีที่เรียน โครงการผู้มีทักษะพิเศษ และโครงการนักกีฬา มีนักเรียนเข้าร่วมให้ความสนใจการสอบสัมภาษณ์ ในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น