PE SWU Be Active Be Healthy Virtual Walk & Run 2022

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ THAI FIT ขอเชิญนิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ PE SWU Be Active Be Healthy Virtual Walk & Run 2022
เดินวิ่ง เก็บระยะครบ 47 กิโลเมตร ของเราคณะพลศึกษา

" PE SWU Be Active Be Healthy Virtual Walk & Run 2022 "


ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 2565
ระยะเวลาการทำกิจกรรมในโครงการตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2565
เพียงออกกำลังกายให้ได้ อย่างน้อย 15 วัน และเดินหรือวิ่งเก็บระยะได้ 47 กิโลเมตร ตลอด ระยะเวลาโครงการ 38 วัน มีสิทธิ์รับของที่ระลึกในโครงการ พร้อมทั้งนี้นิสิตปัจจุบันที่เข้าร่วมตามเงื่อนไขโครงการได้ จะได้รับกิจกรรมพื้นฐานคณะพลศึกษา(กิจกรรมบังคับ)

โดยโครงการนี้แบ่งเป็น 3 ประเภท
-ประเภทนิสิต
-ประเภทบุคลากร
-ประเภทศิษย์เก่า
เริ่มสมัคร วันที่ 9 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่

  สมัคร 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น