ขอเชิญบุคลากร นิสิต ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

คณะพลศึกษา ขอเชิญบุคลากร นิสิต ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น