อบรมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

   

                 คณะพลศึกษาโดยภาควิชาพลศึกษาและภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับกองทัพอากาศ จัด "โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.61 ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น