โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษาและเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา

                         ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมงานพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีคณะพลศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษาและเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา มีอาจารย์พิพัฒน์ตันพิบูลย์วง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะทำงานของสโมสรกับนิสิตคณะพลศึกษาและกำหนดนโยบายร่วมกัน ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับประธานเอกนิสิตในภาควิชา
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภฤกษ์ กิจวาส หัวหน้าส่วนกิจการนิสิตและคณะทีมงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานสำหรับองค์กรนิสิต ณ บ้านสวนบัวรีสอร์ท ต.สาริกา จ.นครนายก