ขอแสดงความยินดี

              รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน และอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ตัดสินของสภามวยโลกมวยไทย (World Boxing Council Muay Thai) โดยมีหน้าที่พัฒนามาตรฐาน จัดการอบรมกฎ กติกา และออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตัดสินในประเทศต่างๆ ระดับนานาชาติ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินมวยไทย และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ฯ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น