ขอแสดงความยินดี

             ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาส สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ รับรองโดย คณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย มีหน้าที่ตรวจและประเมินมาตรฐานของค่ายมวยไทยอาชีพจากทั่วประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น