โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ แอฟพลิเคชัน Zoom Meeting  ID: 6902135385

กำหนดการ   คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น