เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

        เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง
กล่าวถึงสุดยอดคนไทย เป็น 1 ใน 6 ผู้ประเมินผู้ตัดสินในโอลิมปิก 2020 รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจเมื่อคนไทยได้รับเลือกลงทำหน้าที่ดูแลและประเมินการตัดสินมวยสากล "โอลิมปิก 2020" เพื่อการกีฬาที่ใสสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม

ขอขอบคุณ : เพจพักข่าวเล่ากีฬา https://fb.watch/7Mn1JkyGlH/

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น