ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู

           ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู (e-Referee) จากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาก มีอาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น