ร่วมส่งใจเชียร์นักตบลูกยาง ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ร่วมส่งใจเชียร์นักตบลูกยาง ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน และประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมผู้ฝึกสอนโดย อาจารย์ ดร.ทศพล ธานี อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง และนางสาวพิกุล ภูจักหิน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น