ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดี กับ นายศิวกร แก้ววีด และนางสาวชมพูนุช เพ็ชรสวัสดิ์ นิสิตโควต้านักกีฬาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาทรูอารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น