ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา

           คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ผู้ประกาศข่าวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 73 ปี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น