กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ

             ภาพบรรยากาศกิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สว่างจิต แซ่โง้ว มาร่วมเสวนา เรื่อง "การวางเป้าหมายในการออกกำลังกายแบบ New Normal" อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PE Be Active Be Healthy มีนิสิตที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น