ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. สาธิต ประจัญบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ที่สนับสนุนเงินรางวัลแก่ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น