การอบรมทำความเข้าใจขั้นตอนดับเพลิงขั้นต้นเพื่อตระหนักเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมแนวการรับมือป้องกันเหตุอัคคีภัย

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสอนน้องดับเพลิง อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้น จากวิทยากร ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด และ ทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลองครักษ์ ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม สาธิตการฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการดับเพลิงอย่างถูกวิธี อย่างปลอดภัย โดยพนักงานดับเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์จริง ให้กับนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น