โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

            ภาพกิจกรรมต่อเนื่อง โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิทยากร วศ. จป.ว วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ และ Guest อ.เอมอริน อารีย์ มาบรรยาย ในเรื่องความปลอดภัยคปภ.ในการทำงานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานยกและปั้นจั่น ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น