การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

                     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานเปิดงานประชุมในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ
                     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสรุปผลการดำเนินการจัดงาน "สาสุขสัมพันธ์'' และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น