อบรมหลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ

                        เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่อับอากาศ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ภาพ/ข่าว : อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น