วิทยากรรับเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น