ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

         ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.นายบวร มิตรมาก
2.นายวรากร พูลกิ่ง
3.นางสาวนิจวดี ประขันเพ็ชร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น