ลงปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์สาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ลงปฏิบัติภาคสนามให้พื้นที่ อำเภอบ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความเันโลหิต วัดไขมันส่วนบนและล่าง ตรวจBMR BMI ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) วัดความอ่อนตัว วัดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ วัดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ วัดความคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัว ซึ่งการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ 5 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อโรคยา และอนามัยสิ่งแวดล้อม) โดยทำเป็นฐานกิจกรรมและเวียนฐานกิจกรรมทุกกลุ่ม ครั้งนี้ต้องขอบพระคุณคุณพ่อธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ อดีตนายอำเภอบ้านนา ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านนาบานชื่นวัดช้าง และผู้สูงอายุทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจจกรมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น