งานวันมหิดล ประจำปี 2562

                        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ภาคาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยการวางพวงมาลา และร่วมกันร้องเพลงลูกพระบิดา มีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมในพิธี ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น