ปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

                      บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมและให้คำชี้แนะการปฏิบัติตัวก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#รักนะสาธา #ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น