เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ

                     ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ รูปแบบ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live ผ่านเพจ PR RC SWU โดย ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 มีคณาจารย์ ภาควิชาสันทนาการ กล่าวให้การตอบรับ และชี้แนะการปฏิบัติตัวอยู่ในรั้ว มศว


#RCSWU #PRRCSWU
#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น