“น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ

ภาพบรรยากาศ “น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ (ออนไลน์) จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เมื่อเช้าที่ผ่านมา

#RCSWU #PRRCSWU
#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น