ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่

                   ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรมากความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง อาจารย์อุดม วงศ์หอม และ อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สมัครเข้าร่วมอมรม โดยอัตราค่าลงทะเบียน ศิษย์เก่า มศว/นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คนละ 6,000 บาท, บุคคลทั่วไป คนละ 6,800 บาท อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารทุกมื้อ และกระเป๋าผ้า กำหนดการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่บัญชี 283-216134-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และพร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินทางอีเมล์ recreation.peswu@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 092-269-2698 , นางสาวกนิษฐา หอมจันทร์ 092-686-2200 

                   ***หมายเหตุ*** ถ้าประสงค์พักท่านเดียวเพิ่มค่าใช้จ่าย 600 บาท

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น