ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในพิธีไหว้ครู ศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย
ภาควิชาสันทนาการ
1.ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ
2.อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน
3.นายสิรภพ เบิกระ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น