ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9

           ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9 ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา PER411 การจัดการแข่งขันเกม-กีฬา โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 อาคารกีฬา1 มศว องครักษ์

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น