มอบทุนการศึกษา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาขอขอบพระคุณ คณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่าน ทุกรุ่น ที่ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งรับมอบโดยคณบดี คณะพลศึกษา ในพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

สำหรับศิษย์เก่า หรือหน่วยงานที่ต้องการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-649-5000 ext.22504